Izgradnja objekta je skup radnji koji obuhvata: prethodne radove, izradu i kontrolu tehničke dokumentacije, pripremne radove za građenje, građenje objekta i stručni nadzor u toku građenja objekta, kako je definisano zakonom o planiranju i izgradnji.

Naša firma je celi proses izgradnje objekta prošla na objektima u ulici Veljka Milićevića i Gospodara Vučića, gde smo bili investitori i glavni izvođači radova.

Tokom 2020.godine radi se na potrebnim koracima koji se odnose na izradu tehničke dokumentacije i pripremu za građenje objekta specijalne bolnice u ulici Lugarska u Zemunu.