Projektovanje je deo naše delatnosti. Nastojimo da razumemo potrebe naručioca i investitora, i da sa projektantima dođemo do najboljeg rešenja uzimajući u obzir mogućnosti izgradnje na datoj lokaciji i stanje na terenu.

Uz stručna tehnička lica učestvujemo u osmišljavanju idejnih rešenja za lokacije i objekte. Na osnovu dugogodišnjeg iskustva u izvođenju konstruktivno-građevinskih radova, možemo dati sugestije koje se odnose na tehnička rešenja i materijale.

Do sada je naša firma za dva objekta izvršila celokupne radove: od kupovine lokacije, učestvovanja u projektovanju, izvođenja građevinskih radova do prodaje gotovih stanova. U pitanju su objekat u ulici Veljka Milićevića i objekat u ulici Gospodara Vučića.

2020. godine poverena nam je potpuna razrada i izrada projekta za specijalnu bolnicu Vorobjev u Zemunu.