1996. godina
   • Nadogradnja stambenih objekata, Pere Todorovića, Blagoja Parovića, Beograd (2.040m²), Graditelj, Beograd
   • Stambeni objekat, Obrenovac (280m²), Zoran Petrović, Obrenovac
   • Rekonstrukcija i dogradnja upravne zgrade Graditelj, Visoka 29, Beograd (590m²), Graditelj, Beograd

1997. godina
   • Stambeno-poslovni objekat, Nike Strugara, Beograd (3.470m²), Graditelj, Beograd
   • Stambeni objekat sa pratećom infrastrukturom, Sokobanja (670m²), Radovan Stojčić, Sokobanja
   • Stambeni objekat, Dubrovačka, Zemun (640m²), Branislav Belanović, Zemun

1998. godina
   • Stambeno-poslovni objekat, Obalskih radnika, Beograd (2.130m²), Graditelj, Beograd
   • Stambeno-poslovni objekat, ugao Francuske i Senjanina Ive, Beograd (3.600m²), Simon kompanija, Beograd
   • Farma za koke nosilje, Ovča, Beograd (1.750m²), Simon kompanija, Beograd

1999. godina
   • Stambeno-poslovni objekat, Visoka 29A, Beograd (1.580m²), Graditelj, Beograd
   • Stambeni objekat sa bazenom, Sremčica, Beograd (470m²), Slobodan Pjetlović, Beograd
   • Toplovod Karloševa - Visoka 29A, Beograd (510m²), Graditelj, Beograd

2000. godina
   • Stambeni-objekat, Jove Ilića 98, Beograd (840m²), Slavko Božilović, Beograd
   • Stambeno-poslovni objekat Plavi horizoonti (1.100m²), Mirsad Kolašinac, Beograd
   • Dečije obdanište u krugu crkve Sveti Đorđe, Beograd (340m²), Graditelj, Beograd