Objekat se nalazi u okolini Obrenovca.

Izvodimo radove na rekonstrukciji i adaptaciji postojećeg objekta, a radimo i dogradnju jednog dela objekta.

 

 

 

Objekti u izgradnji