Izvođenje građevinskih radova, kada je u pitanju izgradnja objekta, obuhvata izvođenje konstruktivno građevinskih radova, koji se obično zovu grubi građevinski radovi, i izvođenje završnih radova odnosno građevinsko-zanatskih radova.

Naša ponuda građevinskih radova obuhvata: pripremne radove, rušenje i demontažu objekta, zemljane radove, armirano betonske radove, armiračke radove, zidarske radove, tesarske radove, izolaterske radove, limarske radove, krovopokrivacke radove, uređenje terena.

Pored ovih radova, a u zavisnosti od potreba datog projekta, sa saradnicima izvodimo i druge radove, kao što su:  elektro radovi, bravarski radovi, vodovod i kanalizacija, termotehničke-instalacije, gipsarsko montažni radovi, podopolagački radovi, fasaderski radovi, molersko farbarski radovi. Za objekte koje izvodimo obezbeđujemo potrebnu stolariju i opremu - ugrađuje se: fasadna stolarija, unutrašnja stolarija i sanitarije.

Kada se pomene izvođenje građevinskih radova, cenovnik je jedno od prvih pitanja. Posebno je interesovanje, kada je u pitanju "gruba gradnja", kolika je cena po kvadratu. Naša firma svakom objektu pristupa tako što prvo uradimo detaljnu analizu projektne, tehničke dokumentacije i stanja na terenu, pa tek tada formiramo cene koje se odnose na svaku pojedinačnu poziciju radova. Radove obično izvodimo uz nabavku i ugradnju materijala tako da cena radova zavisi od: projektom definisanih materijala, tehnologije građevinskih radova, načina ugradnje materijala, pristupačnosti objekta...

Dešava se da nas kontaktiraju za izvođenje građevinskih radova i prodaju lokacija za gradnju. Često smo u prilici da ogovaramo na pitanja koja se odnose na izgranju zgrade na nekoj lokaciji. Vlasnike lokacije zanima veličina placa na kom je moguće sazidati stambenu zgradu i cena po aru. Nije jednostavno odgovoriti na pitanje "koliko je ari potrebno za zgradu?". Svaki grad i opština u Srbiji imaju određene parametre na osnovu kojih se za placeve koji su građevinsko zemljište određuje veličina i namena objekta koji je tu moguće sazidati. To zavisi od urbanističkog plana za dati deo grada. Ako neko ima plac za zgradu, najbolje je da pribavi informaciju o lokaciji iz koje se vidi kakav objekat je moguće izgraditi. Sledeće pitanje sa kojim se srećemo, kada je u pitanju izgradnja zgrade su troškovi. Troškovi zidanja zgrade zavise od veličine zgrade, kvaliteta ugrađenih materijala i opreme i mnogih drugih faktora, tako da je nezahvalno davati paušalne procene dok se ne sagleda lokacija i projekat.

Naša firma može ponuditi: konsultacije u vezi procedure i dinamike radova, izradu dokumentacije, projektovanje i izvođenje građevinskih radova.