"Jakovljevo" je tokom svog dugogodišnjeg postojanja radilo na izgradnji mnogih porodičnih kuća, stambenih zgrada i poslovnih objekata.

Izvodili smo građevinske radove na rekonstrukcijama i adaptacijama objekata, projektovali smo i zidali nove objekte.