Radovi na bazenima odnose se na unutrašnje i otvorene bazene.

Radovi na izgradnji bazena obuhvataju  nabavka i ugradnja kompletne opreme za bazene i spoljne opreme u komandnoj kućici. Pored toga nabavljaju se i ugrađuju mozaik pločice i granitne ploče, u skladu sa potrebama investitora.


 

   

 

Građevinski radovi