Gipsarsko montažni radovi obuhvataju nabavku materijala, izradu i montažu pregradnih zidova od gips karton ploča. Zidovi su izrađeni na metalnoj podkonstrukciji od CW i UW profila, sa ispunom od mineralne vune.  Svi spojevi su bandažirani i pripremljeni za gletovanje. Za izradu pregradnih zidova mogu se koristiti: standardnih gips karton ploča, vlagootporne gips karton ploče, gips karton ploča kaširane olovom.

Gipsarski radovi obuhvataju i izradu i montažu "Armstrong" spuštenog plafona. Spušteni plafoni mogu se raditi od standardnih ili vlagootpornih gips karton ploča. Takođe je moguće izraditi protivpožarni spušteni plafon.

Gipsarski radovi obuhvataju i izradu obloga zida.

Vlagootporne ploče koriste se za izradu i montažu obloga u kupatilima, i to obloge ugradnih vodokotlića, bidea i umivaonika.

Moguće je izraditi i montirati obloge ventilacionih kanala, vodovodnih i kanalizacionih cevi , hidranata, i svih drugih instalacija.

  

   

 

 

Građevinski radovi