Vodovod i kanalizacija su građevinski radovi koji se odnose na postavljanje instalacija i mreže za vodovod i kanalizaciju u objektu, kao i povezivanje na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu. 

 

 

 

Građevinski radovi