Limarski radovi predstavljaju građevinske radove koji  u zavisnosti od projekta mogu obuhvatati:

  • pokrivanje kosog i ravnog krova ravnim plastificiranim pocinkovanim limom
  • opšivanje krovnog nadzitka, vertikalnog zida atike na spoju sa ravnim krovom, atike na kalkanskim zidovima, spoja između kosog krova i vertikalnog zida (iksne) između lamela, ventilacionih kanala van krova
  • izradu i montažu prozorskih banaka, kanalizacione kape van krova i dilatacije u krovu između lamela 

 

 

 

Građevinski radovi