Zidarski radovi izvode se različitim materijalima, kako je definisano u projektu. Zidarski radovi obično obuhvataju nabavka materijala i zidanje zidova, što se može raditi termo blokom, polublokom, "šund" elementima, giter blokom...

U visini vrata rade se armirano betonski horizontalni serklaži i nadvratnici armirani armaturom.

Zidanje obuhvata i malterisanje, obično mašinskim malterom sa prethodnim prskanjem površina retkim cementnim malterom.

 


 

 

Građevinski radovi