Objekat se nalazi u ulici Kneza Mihaila u Beogradu.

 

 

 

Objekti u izgradnji